Розклади


   Узгоджено на кафедральній                                          «ЗАТВЕРДЖУЮ»

нараді від «29»    08    2018 р.                                        Зам. декана  ДЗ «ДМА МОЗ України»

                                                                                              

 Протокол № 9                                                                проф.  ______________Г.П.Кузьміна

                                                                            «_______»___________2018 р.

 

                                                              РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ

                              передатестаційного циклу за фахом  «Хірургічна стоматологія»

                                                         з  03.09.18 р.  по 28.09.18 р.

                                                                                                                              

     Тривалість - 1 міс./156 учб.год./

 

   ОСНОВНИЙ КУРС-130 учб. год.                    ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ-16 учб.год.

     Із них: лекцій -   8                                    1.Організація невідкладної медичної

                 практ.зан.-  114                               допомоги при надзвичайних  ситуаціях - 8

                 семінарів .-     8                            2.СНІД та вірусні гепатити - 8                                           

                 базисний контроль - 2                                           

                 заключний контроль - 2                                                      

                 іспит - 6

                                                                                  Відхилень від учбової програми немає.

Дата

Час проведен.

Вид

зан.

                     Тема

К-сть год

Гр.

Викладач

Місце пров.

03.09

Пон.

08.30-15.10

к/к

 

Пр.

Базисний контроль.

 

Спеціальні методи обстеження в хірургічній стоматології.

2

 

6

1

 

1

асис. Круть Ю.А.

 

асис. Бойко Г.Г.

к/кл

 

кл.з.

 

04.09

Вівт.

08.30-15.10

Пр.

 

 

Пр.

Питання анестезіології в хірургічній стоматології.

 

Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки.

6

 

 

2

1

 

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

 

асис. Чеботар О.А.

кл.з.

 

 

кл.з.

 

05.09

Сер.

08.30-13.30

Сем.

 

 

Пр.

 

 

Лек.

 

Невідкладна допомога на хірургічному прийомі.

 

Невідкладна допомога на хірургічному прийомі.

 

Анестезіологія в хірургічній стоматології.

2

 

 

2

 

 

2

1

 

 

1

 

 

1

асис. Круть Ю.А.

 

 

асис. Бойко Г.Г.

 

 

асис. Бойко Г.Г.

лік.з.

 

 

кл.з.

 

 

лек.з.

06.09

Четв.

08.30-15.10

Пр.

 

Операція видалення зубів.

8

 

1

асис. Бойко Г.Г.

кл.з.

 

07.09

П’ят.

08.30-15.10

Лек.

 

 

Пр.

Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки.

 

Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки.

 

2

 

 

6

1

 

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

 

асис. Бойко Г.Г.

лек.з.

 

 

кл.з.

10.09

Пон.

08.30-15.10

Пр.

 

 

Пр.

 

 

Сем.

 

Ушкодження та захворювання СНЩС.

 

Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки.

 

Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки.

 

4

 

 

2

 

 

2

 

1

 

 

1

 

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

 

асис. Бойко Г.Г.

 

 

асис. Чеботар О.А.

кл.з.

 

 

кл.з.

 

 

лік.з.

11.09

Вівт.

08.30-15.10

 

 

Лек.

 

 

Сем.

 

Пр.

 

Травма щелепно-лицевої ділянки.

 

Захворювання СНЩС.

 

Травма щелепно-лицевої ділянки.

2

 

 

2

 

4

1

 

 

1

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

 

асис. Бойко Г.Г.

 

асис. Бойко Г.Г.

лек.з.

 

лік.з.

 

кл.з.

 

12.09

Сер.

08.30-15.10

Пр.

 

Травма щелепно-лицевої ділянки.

 

8

 

1

асис. Бойко Г.Г.

кл.з.

 

13.09

Четв.

08.30-15.10

 

Сем.

 

 

Пр.

 

 

Пр.

Хірургічні методи лікування пародонтиту.

 

Хірургічні методи лікування пародонтиту.

 

Неврогенні захворювання.

2

 

 

4

 

 

2

1

 

 

1

 

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

 

асис. Бойко Г.Г.

 

 

асис. Чеботар О.А.

лік.з.

 

 

кл.з.

 

 

кл.з.

 

14.09

Пят.

08.30-15.10

 

Пр.

 

Пр.

Неврогенні захворювання.

 

Передраки щлд.

4

 

4

1

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

асис. Бойко Г.Г.

кл.з.

 

кл.з.

17.09

Пон.

08.30-15.10

Пр.

 

Пр.

Доброякісні пухлини щлд.

 

Доброякісні пухлини щлд.

4

 

4

1

 

1

асис. Чеботар О.А.

 

асис. Бойко Г.Г.

кл.з.

 

кл.з.

18.09

Вівт.

08.30-15.10

 

Лек.

 

Пр.

Злоякісні пухлини щлд.

 

Злоякісні пухлини щлд.

2

 

6

1

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

асис. Бойко Г.Г.

лек.з.

 

кл.з.

 

19.09

Сер.

08.30-15.10

 

Пр.

 

Пр.     

Злоякісні пухлини щлд

 

Аспекти трансплантації та імплантації

 

6

 

2

1

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

асис. Чеботар О.А.

кл.з.

 

кл.з.

20.09

Четв.

08.30-15.10

Пр.

Природжені та набуті дефекти обличчя.

8

1

асис. Бойко Г.Г.

кл.з.

 

21.09

Пят.

08.30-15.10

 

Пр.

 

 

Пр.

Основи відновної та пластичної хірургії.

 

Аспекти трансплантації та імплантації.

6

 

 

2

 

1

 

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

 

асис. Чеботар О.А.

кл.з.

 

 

кл.з.

 

24.09

Пон.

08.30-15.10

 

 

 

Пр.

 

 

Лек

(Дод)

 

Аспекти трансплантації та імплантації.

 

Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях

4

 

 

4

1

 

 

1

асис. Чеботар О.А.

 

 

асис. Бойко Г.Г.

кл.з.

 

 

лек.з.

25.09

Вівт.

08.30-15.10

 

Пр.

 

 

Пр.

 

 

Сем

(Дод)

 

Аспекти трансплантації та імплантації.

 

Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки.

 

Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

2

 

 

2

 

 

4

1

 

 

1

 

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

 

асис. Бойко Г.Г.

 

 

асис. Бойко Г.Г.

кл.з.

 

 

кл.з.

 

 

лік.з.

26.09

Сер.

08.30-13.30

 

Лек

(Дод)

Сем.

(Дод)

СНІД та вірусні гепатити

 

СНІД та вірусні гепатити

4

 

2

1

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

асис. Бойко Г.Г.

лек.з.

 

лік.з.

27.09

Четв.

08.30-15.10

 

Сем.

(Дод)

Пр.

СНІД та вірусні гепатити

 

Фізіотерапія в хірургічній стоматології.

2

 

6

1

 

1

асис. Бойко Г.Г.

 

асис. Бойко Г.Г.

лік.з.

 

кл.з.

28.09

Пят.

08.30-15.10

к/к

 

Заключний контроль

 

І С П И Т

2

 

6

 

1

 

1

 

асис. Бойко Г.Г.

 

проф. Глазунов О.А.

 

к/кл

 

лек.з.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Зав каф. стоматології

      ФПО ДЗ «ДМА», д.мед.н.,професор                                            ГЛАЗУНОВ О.А.

 

 

 

 

       Куратор циклу, асистент                                                               БОЙКО Г.Г.                                                                                 

 

 


«УЗГОДЖЕНО”                                                         

                                                          „ЗАТВЕРДЖУЮ”

     на кафедральному засіданні                            Заст декана ФПО ДЗ «ДМА МОЗ України»

                     протокол №  14                                    

          від  27.10.17 р.                                  професор____________ Г.П.КУЗЬМІНА

                                                                           „____”_____________  2017 р.   

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН    

Передатестаційного циклу  з терапевтичноі стоматології

                              до атестаціі  на  кваліфікаційну  категорію  для лікарів-

стоматологів-терапевтів (111.3)

                                 Тривалість циклу  -  1 міс. ( 01.11.2017р.  –  30.11.2017р.)

  

 

     ВСЬОГО                 -    156 уч.год.

                                         ОСНОВНИЙ КУРС                -   132 уч.год. 

                                                               лекції                     -       8 уч.год.

                                                              практ.зан.               -    98 уч.год.

                                                            семінари                -      20 уч.год.

                                                            Іспит                      -       6 уч.год.

.                                                  ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ     -     24 уч.год.      

                                     МЕТА ЦИКЛУ:  підготувати лікаря-стоматолога до атестації на

                                                                   кваліфікаційну категорію та визначити рівень його

                                                                   знань і вмінь  відповідно до кваліфікаційних вимо     

                                                                             Відхилень від учбового плану немає

Дата

Час провед.  заняття

Вид заняття

Тема заняття

К-ть год.

№ гр.

Викладач

   П.І.Б.

01.11

  Сер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11

Чет

8.30-15.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30-15.10

Л

 

 

Л

 

Пр.

 

Пр.

 

 

Пр

 

Пр

 

 

Л

 

 

 

Пр

 

 

Пр

 

 

 

Пр

Клінічні методи дослідження ЩЛД, лімфа-тичноі системи,зубів,тканин пародонта, при-

кусу,оклюзії,СОПР.

Спеціальні методи дослідження в терапевтичній стоматології

Організація стоматологічної допомоги населенню 

Клінічні методи дослідження ЩЛД, лімфа-тичноі системи,зубів,тканин пародонта, при-

кусу,оклюзії,СОПР.

Спеціальні методи дослідження в терапевтичній стоматології

Амбулаторне  знеболення в стоматології 

 

 

Диф.д-ка запальних зах-нь одонтоген.етіоло

гії(періодонтит,періостит,остеомієліт,періко-ронарит, флегмона, абсцес).  Методи ліку-вання, ускладнення

Помилки та ускладнення при проведенні

 знеболювання

 

Операціі видалення зубів. Методи лікування і профілактики ускладнень операціі і вида-лення зубів. Гайморит.Операція резекції верхівки корення зуба.

Диференційна діагностика ушкоджень та захворювань СНЩС

 

1

 

 

1

 

2

 

1

 

 

1

 

    2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

2

1-2

 

 

1-2

 

1

2

1

2

 

1

2

1

2

 

1-2

 

 

 

1

2

 

1

2

 

 

1

2

проф. Глазунов О.А

 лек. зал

 

-\\-

 лек. зал

ас.Степанова С.В

 доц.Груздева А.О

лік. зал

ас.Степанова С.В

 доц.Груздева А.О

лік. зал

ас.Степанова С.В

доц. Груздева А.О

лік. зал

ас.Степанова С.В

 доц.Груздева АО

лік. зал

проф. Глазунов О.А

 лек. зал

 

 

ас.Степанова С.В

 ас.КорнійчукО.Є

 лік. зал

 

ас.Степанова С.В

 ас.КорнійчукО.Є

 лік. зал

 

ас.Степанова С.В

ас.КорнейчукО.Є

 лік. зал

03.11

   П»ят

8.30-15.10

 

Л

 

 

Пр

 

 

Пр

 

Методи комплексного лікування захворю-вань пародонта: терапевтичне, хірургічне, ортопедичне

Сучасні уявлення про єтіологію та патогенез зах-нь пародонта.

 

Сучасні  класифікаціі  захворювань паро-

донта. Клініка, діагностика, диф. діагности-ка  захворювань пародонта

 

    

   2

 

 

2

  

  

   4

 

 

1-2

 

 

1

2

 

1

2

 

проф. Глазунов О.А

 лек. зал

 

ас.Степанова С.В

 ас.Коток Р.Ю.

 лік. зал

 

ас.Степанова С.В.

 ас.Коток Р.Ю

 лік. зал

06.11

    

   Пон

8.30-11.45

 

 

11.55-15.10

 

12.45-16.10

Пр

 

 

 

Методи комплексного лікування захворю-вань пародонта: терапевтичне, хірургічне, ортопедичне

-\\-              -\\-  

 

-\\-                 -\\-

4

 

 

4

 

4

  

1

 

 

1.2

 

2

 

ас.Степанова С.В

лік. зал

 

ас.Степанова С.В

лік. зал

 

ас.Дрок В.О.

лік. зал

07.11

Вівт

    

8.30-13.30

 

12.45-17.30

Пр

 

 

Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта

-\\-                                -\\-

   6

 

6

1

 

2

 

ас.Степанова С.В

лік. зал

ас.Дрок В.О.

 лік. зал

 

08.11

 сер

8.30-15.10

Сем

 

Пр

Полмилки та ускладнення у лікуванні захворювань тканин пародонта

Диспансерізація хворих з захворюванням тканин пародонта

 

4

 

4

1,2

 

1

2

ас.Степанова С.В

лік. зал

ас.Степанова С.В

ас.Корнійчк О.Є.

 лік. зал

09.11

 Чет

8.30-11.45

 

11.55-13.30

 

13.35-17.30

Пр

 

Сем

 

Пр

Фізичні методи діагностики та лікування в стоматології

-\\-                                -\\-

 

Фізичні методи діагностики та лікування в стоматології

 

4

 

2

 

4

1

 

1,2

 

2

ас.Степанова С.В.

 лік. зал

 

профГлазунов ОА

лік. зал

ас.Коток Р.Ю.

 лік. зал

 

 

 

10.11

 П»ят

8.30-10.05

 

10.10-11.45

 

 

11.55-13.30

 

 

13.35-15.10

Л.

 

Пр

 

 

Пр

 

 

пр

Зміни СОПР при дерматозах( пухирчатка,

червон. плоский лишай , червон. вовчак)

Алергічні зах-ння  ( р–ція  негайного  і

повільного типу).Багатоформна ексудативна

еритема.  ХРАС.

Зміни СОПР при специфічних зах-нях (туберкульоз, сифіліс, лепра, ящур, гонорея).

 

Алергічні зах-ння  ( р–ція  негайного  і

повільного типу).Багатоформна ексудативна

еритема.  ХРАС.

 

 

2

 

2

 

 

2

 

 

2

 

1-2

 

1

 

 

1

2

 

2

проф.Глазунов О.А

 лек зал

ас.Степанова С.В

лік. зал

 

 

ас.Степанова С.В

 ас.Коток Р.Ю.

 лік. зал

 

ас.Коток Р.Ю.

 лік. зал

13.11

 

            Пон

8.30-13.30

 

 

 

 

 

 

 

11.55-17.02

Пр

 

 

Пр.

 

 

Пр.

 

Пр

 

 

Пр

 

Пр

Алергічні зах-ння  ( р–ція  негайного  і

повільного типу).Багатоформна ексудативна

еритема.  ХРАС.

 Травматичні   і  виразково - некротичні

ураження СОПР.  

 

Аномаліі і зах-ння язика.Неврогенні зах-ння 

обличчя щелеп.Діагностика і лікування.

Алергічні зах-ння  ( р–ція  негайного  і

повільного типу).Багатоформна ексудативна

еритема.  ХРАС.

Травматичні   і  виразково - некротичні

ураження СОПР

Аномаліі і зах-ння язика.Неврогенні зах-ння 

обличчя щелеп.Діагностика і лікування.

 

2

 

 

2

 

 

2

 

2

 

 

2

 

2

1

 

 

1

 

 

1

 

2

 

 

2

 

2

ас.Степанова С.В

 лік. зал

 

 

ас.Степанова С.В

 лік. зал

 

ас.Степанова С.В

 лік. зал

 

 ас.Дрок В.О

 лік. зал

 

ас.Дрок В.О

 лік. зал

ас.Дрок В.О

 лік. зал

 14.11

 

   Вівт

8.30-11.45

 

 

11.55-15.10

 

13.35-17.30

Пр

 

 

Пр.

 

Пр

Зміни СОПР при системних зах-ннях і хворобах  обміну, (зах-ння  ш.к.т., крові, гіповітамінози, екзогенні інтоксикаціі).

Кандидози. Диф.діагностика, лікування,

профілактика.

-\\-                           -\\-

4

 

  

   4

 

  4

1.2

 

 

 1

 

 2

 

ас.Степанова С.В

 лік. зал

 

ас.Степанова С.В

лік. зал

ас.Дрок В.О

 лік. зал

15.11

 

          Сер

8.30-13.30

 

 

 

 

 

 

 

12.45-17.30

 Пр.

 

 

Пр

 

 

Пр

 

Пр

 

Захворювання губ (хейліти) Факультативні

облігативні передраки СОПР і червоної

облямівки губ

Зміни СОПР при дерматозах

( пухирчатка, червоний плоский лишай,

червоний вовчак)

Диспансерізація хворих із захворюваннями

слизової оболонки порожнини рота

Захворювання губ (хейліти) Факультативні

облігативні передраки СОПР і червоної

облямівки губ

Зміни СОПР при дерматозах

( пухирчатка, червоний плоский лишай,

червоний вовчак)

Диспансерізація хворих із захворюваннями

слизової оболонки порожнини рота

2

 

 

2

 

 

2

 

2

 

 

2

 

 

2

1

 

 

1

 

 

1

 

2

 

 

2

 

 

2

ас.Степанова С.В

 лік. зал

 

 

ас.Степанова С.В

 лік. зал

 

ас.Степанова С.В

 лік. зал

ас.Дрок В.О

 лік. зал

 

 

ас.Дрок В.О

 лік. зал

 

ас.Дрок В.О

 лік. зал

16.11

 

          Чет

8.30-15.10

Сем

 

Сем

 

Пр

Сучасні пломбувальні і відновлювальні матеріали.

Зах-ня СОПР

 

Сучасні пломбувальні і відновлювальні матеріали.

 

 

  2

 

 4

 

2

1-2

 

1-2

 

 1

 2

профГлазунов О.А

лік. зал

 проф.Глазунов О.А.

 лік. зал

 

ас. Степанова С.В

 ас.Корнійчук О. Є.

 лік. зал

17.11

             П»ят

8.30-13.30

 

 

 

 

 

11.55-17.02

.Пр

 

Пр

 

Пр

 

Пр

 

Пр

 

Пр

Ураження зубів, що виникають до і після про-

різування  зубів.

Спадкові порушення розвитку твердих тканин зуба.

Травмвтичні ураження твердих тканин зубів.

 

Ураження зубів, що виникають до і після про-

різування  зубів.

Спадкові порушення розвитку твердих тканин зуба.

Травмвтичні ураження твердих тканин зубів.

 

 

4

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

1

 

  1

 

1

 

2

 

2

 

2

ас.Степанова С.В

 лік. зал

ас.Степанова С.В

 лік. зал

 

ас.Степанова С.В

 лік. зал

ас.Корнійчук О.Є.

 лік. зал

 

ас.Корнійчук О.Є.

 лік. зал

ас.Корнійчук О.Є.

 лік. зал

20.11

            Пон

8.30-15.10

 

 

 

 

 

12.45-17.30

Пр

 

Пр.

 

Пр

 

Пр

 

Сучасні уявлення про єтіологію і патогенез карієсу зубів

Клініка, диф.діагностика та сучасні методи лікування карієсу

Профілактика карієсу

 

Сучасні уявлення про єтіологію і патогенез карієсу зубів

Клініка, диф.діагностика та сучасні методи лікування карієсу

Профілактика карієсу

 

 

2

 

  2

 

2

 

  2

 

2

 

2

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

2

ас.Степанова С.В

 лік. зал

ас.Степанова С.В

 лік. зал

 

ас.Степанова С.В

 лік. зал

ас.Дрок В.О

 лік. зал

 

ас.Дрок В.О

 лік. зал

ас.Дрок В.О

 лік. зал

21.11

           Вівт

8.30-13.30

 

 

 

 

 

 

 

13.35-17.02

Пр

 

 

Пр

 

 

Сем

 

Пр

 

 

Пр

Класифікація, клініка, диф. діагностика   різних  форм пульпітів в залежності від віку і стану людини.

Сучасні методи лікування пульпіту.

 

 

Помилки та ускладнення  у діагностиці і лікуванні карієсу

Класифікація, клініка, диф. діагностика   різних  форм пульпітів в залежності від віку і стану людини.

Сучасні методи лікування пульпіту.

 

 

2

 

  

   2

 

 

2

 

2

 

 

2

1

 

 

1

 

 

1-2

 

2

 

 

2

ас.Степанова С.В

 лік. зал

 

ас.Степанова С.В

 лік. зал

 

 

профГлазунов О.А

 лік. зал

 

доц.Груздева А.О

 лік. зал

 

 

доц.Груздева А.О

 лік. зал

22.11

 

          Сер

8.30-15.10

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10-15.10

 Пр.

 

Пр.

 

 

 

Сем

 

 

Пр.

 

Пр

 

Сучасні методи лікування пульпіту.

 

Клініка, диф.діагностика гострих і хроніч-них форм періодонтиту

 

 

Помилки та  ускладнення, пов”язані  з лікуванням  пульпіту, запобігання  та усунення їх.

Сучасні методи лікування пульпіту.

 

Клініка, диф.діагностика гострих і хроніч-них форм періодонтиту

 

   4

 

    2

 

  

 

  2

 

 

 4

 

2

1

 

1

 

 

 

1-2

 

 

2

 

2

ас.Степанова С.В

лік. зал

ас.Степанова С.В

 

 

 

 

проф. Глазунов О.А

 лік. зал

 

 

ас.Дрок В.О.

 лік. зал

ас.Дрок В.О.

 лік. зал

23.11

              Чет

 

8.30-15.10

 

 

 

12.45-17.30

Пр

 

Пр

 

Пр

Сучасна ендодонтія. Техніка та матеріали

 

Методи лікування періодонтитів

 

Сучасна ендодонтія. Техніка та матеріали

 

Методи лікування періодонтитів

   6

  

    2

 

    6

 

    2

1

 

1

 

2

 

2

ас.Степанова С.В

лік. зал

ас. Степанова С.В

 лік. зал

 

ас.Корнійчук О.Є

 лік. зал

ас.Корнійчук О.Є

 лік. зал

24.11

        П»ят

8.30-15.10

Л

 

 

Л

 

 

Сем

 

 

Сем

 

 

 

Організація лікувально- евакуаційного забезпечення в осередках катастроф. Медичне сортування потерпілих

Проблеми ВІЛ- інфекції/ СНІДу.

 Хронічні вірусні гепатити. Підходи до діагностики та лікування.

Діагностика та допомога при невідкладних станах

 

Помилки та  ускладнення, пов”язані  з лікуванням  періодонтиту, запобігання  та усунення їх.

2

 

 

2

 

 

2

 

 

  2 

1-2

 

 

1-2

 

 

1-2

 

 

1-2

проф. Глазунов О.А

 лек. зал

-\\-

 лек. зал

 

 

ас. Степанова С.В

 лік. зал

 

 

ас. Степанова С.В.

 лік. зал

27.11

   

     Пон

8.30-15.10

Сем

 

 

Сем

 

 

 

 

Сучасні підходи до специфічної імунопрофілактики

 

Організація роботи спеціалізованих медичних бригад. Кваліфікована і спеціалізована медична допомога потерпілим в умовах катастроф мирного часу

4

 

 

4

 

1-2

 

 

1-2

 

 

проф. Глазунов О

лік. зал.

 

ас. Степанова С.В.

лік. зал.

28.11

 Вівт

8.30-13.30

Л

 

 

  Л

 

 

Сучасна система лікувально- евакуаційного забезпечення  Збройних сил України.

 

Організація медичного забезпечення військ.    Актуальні питання організації медичного забезпечення військ воєнного та мирного часу.            

4

 

 

    2

 

 

1-2

 

 

1-2

 

 

проф. Глазунов О.А

 лек. зал

 

 

проф. Глазунов О.А

 лек. зал

 

29.11

          

 Сер

8.30-13.30

Сем

 

 

Медична служба оперативних об»єднань

 

 

6

1-2

 

проф. Глазунов О

лік. зал.

 30.11

       Чет

8.30-13.30

 

 І С П И Т

4

2

1-2

 

 

 

проф. Глазунов О

доц. ГруздеваАО

лек. зал

 

 

 

 

Зав. кафедри стоматології ФПО ДЗ «ДМА МОЗУ»,

                                                   д.мед.н. професор                             ГЛАЗУНОВ О.А.

 

                       Куратор циклу, ас.к.м.н.                                            СТЕПАНОВА С.В

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                           Табл.7-4

                      

                        Планування педагогічного навантаження в учбових годинах

передатестаційного циклу за фахом

„Стоматологія терапевтична”

                                            з 01.11.2017р.  по  30.11.2017р.

 

 

П.І.по Б.

викладача

Посада

Лекції

Практ. заняття

Семін.

Іспит

Всього

 

1.

 

 

Глазунов О.А.

 

Проф.

18

4

24

4

50

2

 Груздева А.О

Доцент

 

12

 

2

14

3

 

Степанова С.В

Ас.к.м.н.

 

68

10

 

78

 

4

Дрок В.О

Ас. к.м.н.

 

20

 

 

     20

5

Корнійчук О.Є

Ас.к.м.н.

 

18

 

 

18

 

6

Коток Р.Ю.

асист

 

20

 

 

 

20

 

       Разом

 

 

 

18

 

142

 

34

 

6

 

200

 

 

 Зав. кафедри стоматології

ФПО ДЗ «ДМА МОЗ»,  д.мед.н. професор                                   ГЛАЗУНОВ О.А.

 

                         

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Список лекцій ПАЦ « ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»

                                   Куратор: ас.к.м.н. Степанова С.В.

 

1

Клінічні методи дослідження ЩЛД, лімфа-тичноі системи,зубів,тканин пародонта, при-

кусу,оклюзії,СОПР.

 

02.11

проф. Глазунов О.А.

 ( перенос.)

2

Спеціальні методи дослідження в терапевтичній стоматології

 

02.11

проф. Глазунов О.А.

( перенос.)

3

Диф.д-ка запальних зах-нь одонтоген.етіоло

гії(періодонтит,періостит,остеомієліт,періко-ронарит, флегмона, абсцес).  Методи ліку-вання, ускладнення

06.11

ас.к.м.н. Бойко Г.Г.

 

 

 

4

Зміни СОПР при дерматозах( пухирчатка,

червон. плоский лишай , червон. вовчак)

 

08.11

доцент Фесенко В.І.

 

 

 

5

Проблеми ВІЛ- інфекції/ СНІДу.

 

Хронічні вірусні гепатити. Підходи до діагностики та лікування.

 

10.11

 

-\\-

доцент Груздева А.О.

 

доцент Семенов К.А

 

6

Організація лікувально- евакуаційного забезпечення в осередках катастроф. Медичне сортування потерпілих

 

13.11

ас.к.м.н. Бойко Г.Г.

 

 

7

Зах-ня СОПР

14.11

доцент Груздева А.О.

 

8

Методи комплексного лікування захворю-вань пародонта: терапевтичне, хірургічне, ортопедичне

 

20.11

-\\-

 

доцент Фесенко В.І.

ас.к.м.н. Дрок В.О.

 

9

Сучасна система лікувально- евакуаційного забезпечення  Збройних сил України.

 

21.11

асист. Чеботар О.А.

 

10

Організація медичного забезпечення військ.    Актуальні питання організації медичного забезпечення військ воєнного та мирного часу

21.11

асист. Чеботар О.А.

 

 

   

 

 

 

 

Підсторінки (1): Перелік розкладів
Comments