Досягнення кафедри

                                                                                                                                           Кафедра стоматології ФПО

                         

                                                                  На кафедрі працюють 11 викладачів, з них 1 професор, 3 доценти, 7 асистентів.                                                                                                                                                                          Колектив кафедри стоматології ФПОНа основі рішення МОЗ УРСР від 16 квітня 1976 року № 146/7 була організована кафедра терапевтичної стоматології факультету удосконалення лікарів , яка є основною базою об’єднаної кафедри стоматології.

 

 

 

Організатором кафедри став професор Ігор Сергійович  Мащенко – учень школи професора М.Ф. Данилевського, який прибув з Полтавського медичного стоматологічного інституту. Після захисту кандидатської дисертації мав вчене звання доцента. Працюючи на кафедрі, закінчив докторську дисертацію « Особливості патогенезу , клініки і лікування пародонтозу у хворих  з аутоіммунізацією організму» та успішно захистив її у 1980 році.

                                                                                                                                                                                                                                    Мащенко І.С

 

  Як засновник кафедри І.С. Мащенко проявив талант організатора, педагога і невтомного працівника. Разом з доцентом Л.С. Гунченко була розроблена методична документація, основу якої розробки і допомога провідної кафедри терапевтичної стоматології КІУЛ на чолі з завідувачем кафедри професором М.А.  Кодолою.

Кафедра стала у місті лікувально-консультативним центром з захворювання пародонта. У практику охорони здоров’я стали широко запроваджувати наукові розробки співробітників кафедри.

Кафедра хірургічної стоматології була заснована 1 вересня 1976 року на базі міського стоматологічного стаціонару на 40 ліжок міської лікарні №6 та стоматологічній поліклініці №3.Очолював кафедру кандидат медичних наук,доцент Василь Терентійович Лук’яненко.

                                                                                                                                                                                                                                 Лук’яненко В.Т.

 Основними розробками кафедри стали діагностика і лікування   ушкоджень ЩЛД та профілактика запальних ускладнень.

5 червня 1076 року була відкрита кафедра ортопедичної стоматології факультету удосконалення лікарів у м. Кривий Ріг. Очолювала кафедру доктор медичних наук, професор Лілія Павлівна Баринова.

                                                                                                                                                                                                                                   Баринова Л.П.


На кафедрі ортопедичної стоматології уперше в країні було організоване паралельне удосконалення для лікарів-ортопедів і зубних техніків.У 1993 році у результаті об’єднання кафедр терапевтичної і хірургічної стоматології була реорганізована кафедра стоматології ФПО Дніпропетровської державної медичної академії. У 1998 році до кафедри була приєднана і кафедра ортопедичної стоматології.

З 1993 року по 2011 рік кафедру очолював доктор медичних наук, професор Микола Михайлович Гордіюк

                                                                                                                                                                                                                                 Гордіюк М.М.

 

З 2011 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Олег Анатолійович Глазунов. Закінчив Дніпропетровський медичний інститут у 1984 році,пройшов заочну аспірантуру на кафедрі госпітальної терапевтичної стоматології у 1991-1995 році. Загальний трудовий стаж  за спеціальністю-28 років. Працює на кафедрі з 2004 року,є автором понад 100 наукових публікацій, з них: у фахових журналах-52, у матеріалах науково-практичних конференцій, з’їздів-38, зарубіжних публікацій-14, 2 галузевих нововведеннь, 6 патентів України, 2 методичних посібників,1 навчального посібника. Співавтор підручника «стоматологія» в 2Т. для лікарів-інтернів-2.

                                                                                                                                                                                                                                   Глазунов О.А.

 

 

                                                                                                                                     Професор О.А.Глазунов демонструє лікарям-інтернам протезуваня часткових дефектів зубних рядів на імплантатах.


     За період розбудови і становлення кафедри було захищено 3 докторські і 15 кандидатських та готуються до захисту 1 докторська і 2 кандидатські дисертації. Серед здобутків кафедри нараховується одержання понад 24 Авторських свідоцтв і Патентів України на винаходи та корисні моделі. Видавнича продукція кафедри налічує понад 750 публікацій у фахових виданнях та видання 5 навчальних посібників з грифом МОЗ України і 12 методичних посібників для лікарів-інтернів і лікарів-стоматологів. Пройшли удосконалення понад 14000 лікарів-стоматологів та біля 1200 лікарів-інтернів та магістрів і клінічних ординаторів.

З метою підготовки лікарів-курсантів за спеціальністю стоматологія терапевтична,хірургічна,ортопедична та для лікарів-інтернів за спеціальністю стоматологія створено комп’ютерний клас.

Розроблені нові напрямки у лікуванні і профілактиці пародонту, карієсу і його ускладнень, захворювань слизової оболонки порожнини рота, втілено близько 20 методів лікування захворювань і ушкоджень ЩЛД, що сприяло зниженню гнійно-запальних ускладнень у 2 рази і скоротило час перебування хворих у стаціонарі.

 

 

Співробітники кафедри приймають участь:

·    у створенні банку тестових фахових завдань для лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту «КРОК-3»

·    у створенні методичної літератури для клінічних баз заочної частини інтернатури

·    є розробниками регіональної програми профілактики основних стоматологічних захворювань

·    запроваджують новітні технології в учбовий процес

·    готують лікарів-інтернів до участі у Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності (м. Полтава)

·    створюють навчально-виробничі програми тематичного удосконалення для лікарів-стоматологів на циклах ТУ, ПАЦ, стажування та спеціалізації за фахом «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Загальна стоматологія»

·       приймають участь у курації та наданні кваліфікованої медичної допомоги і консультації тяжких хворих навколишніх сільських районів Дніпропетровської і Кіровоградської областей

·       розробляють нові технології та впроваджують їх у закладах практичної охорони здоров’я

·       приймають участь у Днях здоровя

·       пропагують новітні технології і сучасні профілактичні засоби у засобах масової інформації.

 

Клінічними базами кафедри є комунальні заклади : КЗ  Криворізька міська стоматологічна  поліклініка №1 ДОР, КЗ Криворізька міська стоматологічна поліклініка №2 ДОР, КЗ Криворізька міська клінічна лікарня №2 ДОР.

Продовжуючи традиції, започатковані у період розбудови кафедр,   співробітники кафедри і сьогодні працюють над удосконаленням навчального процесу та пошуком нових методів лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань, особливо серед робітників гірничорудної промисловості.

Співробітники кафедри стоматології ФПО і сьогодні упевнено спрямовують свої знання і зусилля на модернізацію кафедри і запровадження сучасних методів післядипломного професійного навчання та виховання лікарів-курсантів.

Здобувається досвід роботи з стоматологічним мікроскопом(Zumax), лазерними установками (Picasso Lite, Ліка хірург).

           

При проведенні хірургічних втручань використовують за необхідністю PRF мембрани,які отримуються за допомогою центрифуги (PRF DUO)


Для лікування захворювань пародонта ,співробітники кафедри використовують сучасні скейлінгові  системи типу ЕМS


Цікаві і показові клінічні випадки,а також результати їх лікування фіксуються дзеркальною фотокамерою з макрооб’єктивом і сегментарним спалахом.


         

Колектив кафедри  відвідує і бере активну участь в багатьох різноматнітних подіях , присвячених розвитку медицини і стоматології .  Зокрема .... Стоматологічні Конгреси ,семінари,з'їзди асоціації стоматологів  то що .


  


Цього року наша кафедра представляла Дніпропетровську медичну академію на ХІІ Міжнародній виставці, яка проходила 22-24 жовтня в м.Київ, «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 2019» у номінації «Розробка й впровадження інноваційних засобів навчання, проектів, програм і рішень у закладах освіти» та була нагороджена ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ.

    Завідувач кафедри професор Глазунов О.А. був нагороджений ПОДЯКОЮ Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» за ефективну працю в розвитку освітнього й наукового потенціалу закладу освіти.На фото співробітники кафедри, що брали участь у підготовці конкурсної роботи. З ліва направо: к.мед.н., асистент Степанова С.В., к.мед.н., доцент Фесенко В.І., к.мед.н., доцент Груздева А.О., завідувач кафедри, д.мед.н., професор Глазунов О.А.